terug naar service

Klachtenservice

Geschillencommissie Thuiswinkel en ODR Platform

Is de klacht door hun bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (SGC). Klik hiervoor op deze link.
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.